Nemam Snage dok ju ne primim od Tebe

Dragi moj prijatelju, 

Isus je doista zanimljiv, moraš priznati. Došao nam je pokazati dvije stvari. Prvo, primjer kako živjeti život Ljubavi, tj. kako živi netko tko živi Ljubav na razini savršenstva i kakvi bi mi također trebali postati.

Kao drugo, onaj teži dio, došao nam je pokazati kakvi smo mi sami, jer u ogledalu toga kakvi bi mi trebali biti, mi odmah prilično jasno vidimo da mi nismo takvi.

Nakon što preživimo početni šok spoznaje samo djelića samoga sebe, On nas vodi na putovanje oslobođenja od naše pale prirode koji se još i zove preporod duše. Cilj je da mi umremo za sve ono što je zlo u nama, za svaku sebičnost i osjećaj oholosti, te da kroz takvo jedno pročišćenje doživimo najveći stupanj blaženosti, koji se inače ne može postići ako iz sebe ne iskorijenimo sve ono što ne pripada Božanskoj Ljubavi.

No, da bi mi mogli putovati Putem Ljubavi, nama treba iznimno puno Snage, a da bi primili Snagu koju još po svojoj prirodi u sebi nemamo, mi moramo biti ponizni. Ponizni. Jedna riječ koju pala bića baš nekako ne vole, jel tako?  A zašto baš ‘ponizni’, a ne recimo ‘smireni’? Pa zato što biće koje je ponizno priznaje da nad njime vlada Jedan i o kome ono u potpunosti ovisi i u tome je cijela poanta našeg preporoda, odnosno razlog zašto smo mi u ovom otužnom i duhovno propalom stanju, jer mislimo da smo samodostatni, samoodrživi, bića koja mogu živjeti sami od sebe, koji su se na neki način ‘odvojili’ od svoga Stvoritelja i ne trebaju Njegovu pomoć da bi mogli funkcionirati.

Iako mi imamo potpuni privid da živimo neovisan život i da je, tako reći, život unutra u nama i ne ovisi o nikome, nije baš tako teško za uočiti kada gledamo život oko sebe kako on u sekundi može ‘nestati’. Ono što smo mi držali da je u našoj kontroli, odjednom više nije i primjerice, srce koje je dugi niz godina kucalo u nama  može sada u sekundi zastati bez da mi tu išta možemo, ili imamo ikakvu kontrolu nad time.

Samo na ovom primjeru mi možemo doživjeti prosvjetljenje o tome da je naš život dio većeg Života i da mi, time, moramo imati neki odnos s Njime. Priznavali mi to, ili ne. Bili toga svjesni, ili živjeli u potpunoj zabludi o svojoj neovisnosti.

Ok, da se vratim na razloge zašto bi trebali biti ponizni. Isus je rekao da Bog svoju Milost daruje poniznima i na drugom mjestu da mi ništa ne možemo napraviti bez Njega i stoga mi ćemo uvijek biti ovisni o Njegovoj Snazi koja nam je prijeko potrebna kako bi uspješno dovršili ovaj Put na Zemlji.

A za što nam to točno Snaga treba? Pa recimo da pobijedimo ono zlo u sebi, da nadvladamo sebe u situaciji kada se od nas traži veća žrtva Ljubavi, da zaustavimo sebe kada bi htjeli eksplodirati, kada bi nam se jezik htio razvezati i uzvratiti na ono što nas tlači.

Božja Snaga nam treba kako bi se mogli pomaknuti dalje od onoga za što smo prirodno sposobni.

Primjerice, mi smo sposobni voljeti svoju djecu do određene mjere i kažu kako je roditeljska ljubav najdalje što se ljudsko biće sposobno drugom biću dati, no što je kada mi trebamo ljubav dati i drugoj djeci? Što je kada bi trebali jednako podijeliti drugoj ono što bi prirodno htjeli dati svojoj djeci? Ili, što kada netko od druge djece napadne našu  i od nas se traži da prosudimo situaciju pravedno a naše srce prirodno želi biti na “našoj” strani? Teška pitanja, zar ne, ali upravo ona prava, jer ukazuju na problem u nama kojim se treba pozabaviti.

Što kada nam drugi učine neko zlo, ili nepravdu i kada nam nanesu boli? Naše srce bi odmah znalo kako uzvratiti, ali Isus od nas traži da okrenemo drugi obraz i ne tražimo odmazdu nego sve prepustimo Njemu koji jedini pravedno sudi. Što onda kada sve u nama vrišti, jer moramo nešto poduzeti, a znamo da bi najmudrije bilo povući se korak natrag i ne zamjeriti? Tko će nam za to Snage dati?

Tko će nam dati Snage da nadvladamo svoje tijelo koje uvijek teži ugodnosti, lijenosti, tromosti, zadovoljenju svojih požuda i uvijek stoji kao neprijatelj našoj duši koja bi trebala ljubiti? Koliko puta se nađemo u situaciji kada biramo da li sebi ugoditi, ili bližnjem pomoći? Zar nije istina da nam je u takvim situacijama Snaga od silne važnosti? Jer ako tijelo pobjedi nad potrebom bližnjeg, ako ugoda na našoj strani bude jača od želje za pomoći onome tko je u nevolji, ako žudnja da nama služe prevlada našu želju da služimo, tko onda napreduje, a tko nazaduje?

Kršćanski život je borba. Borba protiv duhovne smrti i za takvu borbu protiv sebe i ‘pakla’ koji se pripremio da nas ponovo sruši, mi trebamo svu Snagu koju možemo dobiti.

Oče, želim ljubiti kako si Ti ljubio, želim živjeti kako si Ti živio. Molim Te osnaži me, daj mi snage da nadvladam samoga sebe. Mojom voljom, a Tvojom Snagom sve do kraja, Konačnog Cilja, potpunog izumiranja svega zla u meni. Dragi moj prijatelju, sada kada smo pronašli Krista i primili Snagu za ovaj novi život, nema predaje!

Amen!

Tvoj

Frano

 

Mrvice za dalje…

Bertha Dudde, br. 8589, 18 Kolovoz 1963

MOLITVA ZA SNAGU I MILOST… PONOS… PONIZNOST…


Imajte ne umu činjenicu da vi uvijek možete zatražiti Moj blagoslov, za vas same baš kao i za vaša bližnja ljudska bića i sve duše u duhovnom kraljevstvu… Vaša zamolba za dar milosti je uvijek jedan čin poniznosti ako ga vi zatražite za vas same, jer vi na taj način priznajete vašu slabost i u ovoj slabosti Me tražite da vas osnažim. I osoba koja se osijeća slaba će Mi uvijek prići sa poniznošću, a Ja podarujem Moju milost poniznima (Jakovljeva 4:6)… A ako zatražite milost za druge ljude, za drugo ljudsko biće ili za duše u onostranom, onda je to jedan čin nesebične Ljubavi, jer vi želite pomoći onima koji su slabi u duhu, vaše zahtjevanje snage za te jednako slabe duše i onda, zbog vaše Ljubavi, Ja im mogu dati snagu. Ali to je uvijek duhovni zahtjev kojeg vi potražujete od Mene, i doista, on će vam također uvijek biti uslišen. I vi ćete Me uvijek jedino tražiti sa poniznim srcem, vi priznajete vašu slabost i znate da snaga i milost jedino dolaze od Mene, i time vi priznajete vaše nesavršenstvo i žudite postati savršeni time što zahtjevate Moju potporu…

I ako vi sada uzmete u obzir da ste Me jednom napustili budući ste smatrali sebe snažnima i niste vjerovali kako više potrebujete Mene i Moju snagu, onda ćete također razumjeti da ste vi sebe same bili dobrovoljno lišili vašeg savršenstva… Ali vi ste utjelovljeni na Zemlji kao ljudsko biće u svrhu vraćanja k Meni, i ovaj povratak se mora odviti u obrnutom redu u odnosu na otpadništvo od Mene… Vi ste bili oholi i vjerovali ste za sebe da imate obilje snage… Sada ste, međutim, vi trebali prepoznati i priznati vašu slabost sa vrlodubokom poniznošću zaklinjući Me za dar snage…

Pošto ste se vi jednom okrenuli od Mene vašom vlastitom slobodnom voljom vi ćete trebati Mene zaklinjati za milost, za dar kojeg ne zaslužujete, kojeg ste vi sami oholo odbacili… Ali vjerujte Mi da ću vam Ja vrlo rado uslišiti takvu jednu zamolbu za snagu i milost, jer Ja Osobno želim za vas da postignete savršenstvo i budete iznova sposobni pridružiti Mi se kako bi primili blagoslove koje jedino sjedinjenje sa Mnom može priskrbiti… Sâmo vaše priznavanje nedostojnosti i slabosti Me već motivira obdariti vas sa obiljem darova… Prema tome vi Me možete opet i iznova tražiti za dar snage i milosti… To je duhovni zahtjev kojeg ću Ja uslišiti bez greške, jer Moja sreća se sastoji od toga da neprestano priskrbljujem snagu Moje Ljubavi Mojim živim tvorevinama da bi omogućio njihov napredak i da Mi se uvijek više približuju. Jer vi nećete biti to u stanju napraviti sami od sebe sve dok niste iznimno dobrodušni i na taj način nabavite snagu za sebe same.

Ali molitva u Duhu i u Istini za dar milosti i snage je jedno apsolutno jamstvo za njezino primanje, jer opet i iznova naglašavam: Ja podarujem Moju milost poniznima, jer jedino ponizno srce će Me tražiti za nju. I opet i iznova vas uvjeravam da će vam ovaj zahtjev biti uslišen, pošto vi, naposlijetku, na taj način priznajete vašu želju da Mi se približite, i time vi već prolazite vaš ispit volje na Zemlji: vi se dobrovoljno okrećete ka Meni od Kojeg ste se jednom okrenuli u oholosti i bahatosti… Međutim, svatko tko traži nije niti ohol niti bahat, kako on sebe podređuje Meni, i zbog njegove poniznosti Ja mu također mogu dati izobilno, i doista, nitko ne treba oskudijevati ako Mi pristupi sa ovom zamolbom, koju ću Ja rado saslušati i također uslišiti…

Jednom kada ova misao o potraživanju snage i milosti od Mene oživi u vama, onda ćete vi također priznati Mene kao vašeg Boga i Stvoritelja Koji želi biti vaš Otac, vi ste već u kontaktu sa Mnom, što je uvijek prikazano kroz srdačnu molitvu, bez obzira što je to što potražujete… Ali snaga i milost su duhovna vlasništva koja Ja neću nikada uskratiti od osobe koja moli, budući ovo dokazuje njegovu poniznost, i Ja ću uvijek podariti Moju milost poniznima, kao što Sam obećao.

AMEN

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *