Kako živjeti na ispravan način?

Dragi moj prijatelju, 

neki dan sam slušao odličnu propovijed i ova rečenica mi je ostala u srcu: žudnja za Istinom je zapravo žudnja da se živi život na ispravan način

Kada malo vratim film unazad, mislim da je upravo ta žudnja mene dovela do Čiste Istine. Sagledavao sam svijet oko sebe i vidio da ne može biti svejedno kako živim, da nije isto živim li za noćne izlaske, ili tražim unutarnji mir u osami svoje sobe, tražim li ostvarenje nakupljanjem materije, ili tražim ono nešto ‘više’. Negdje u srcu osjećao sam da je dobro činiti Dobro i da je loše za mene ako činim Zlo, osjećao sam da mi se srce steže kada nekog drugog, primjerice,  prevarim i da se širi od sreće kada ga učinim sretnim.

Osjećaj da postoji život nakon fizičke  smrti tijela bio je duboko usađen u  meni. 

Stoga, u dubini duše sve više i više je rastao osjećaj odgovornosti za moje postupke . Znao sam da živeći dobar život tako reći sebi “osiguravam” dobre ‘uvijete’, a živeći nesmotren život stvari bi možda mogle poći nagore. Ta piitanja okupirala moje srce i tu se negdje izrodila žudnja da konačno više doznam koji je zapravo ispravan način života. Zanimale su me “upute za korištenje” duše. 

Tu smo riješili jedan dio problema. Shvatio sam, dakle, da trebam nešto što nemam. Drugi dio problema je bio gdje pronaći odgovore.

U moru istina koje se danas nude, gdje je gotovo pa logičan zaključak da ne postoji jedna Istina, već svatko kroji svoju, samo je jedna adresa bila očigledna – obratiti se Bogu, svome Ocu, Stvoritelju, izvoru Istine. Te mjesece je pratila patnja radi fizičkih tegoba koje sam osjećao popraćeno sa unutarnjim tjeskobama duše koje su me sve više i više tjerale da stanem na kočnicu i pozabavim se sa onime što je unutar mene. Pitanje koje je odjekivalo u srcu bilo je: Što je ovo Bože, trebao bi sada živjeti najbolje godine svog života, a meni je nikada gore! Izvedi me van iz ovog stanja, molim Te!  Glad za Istinom sve je više rasla što sam više osjećao unutarnje praznine.

I jednoga dana, moglo bi se reći ‘kao iz vedra neba’, jedan bradati čovjek smiješnog izgleda, ali pun mudrosti Božje sjeo je preko puta mene. Pomno sam slušao njegovo izlaganje i što je više on govorio to je bilo veće moje srce, što sam više odgovora primio o onome što me dugo mučilo to mi je bilo jasnije da je došao kraj moje potrage. Došao sam do jasne Istine koje je bila toliko čista i toliko jednostavna, logična i pitka, da sam doživio istinsko prosvijetljene. Sve je savršeno sjedalo na svoje mjesto i mir duše koji je pratio taj proces širio je moje srce. 

Pitaju me kako znam da sam našao čisti izvor Istine? Pa isto tako kao kad znaš da si pronašao ženu sa kojom želiš provesti vječnosti, drugu polovicu svoje duše. Kad ju nađeš, znaš, jer osjećaš da je potraga u tebi završila i tvoje srce ne traži dalje. 

Jednoga dana, nakon nekoliko mjeseci, donio sam najveću odluku života.

Živjet ću u skladu sa onime što sam spoznao da je najbolje. Biti ću dosljedan onome u što vjerujem, neću ulaziti u kompromise  sa svijetom i ljudima oko sebe kako bi mi bilo išta lakše. Ako to uspijem, promislio sam, biti ću ono što u srcu želim biti, miran pred sobom i pred Bogom, slobodan, pun Ljubavi i sreće. 

No, postoji i druga strana te odluke. Od tada na dalje više nisam mogao okrenuti glavu i reći da nisam znao, nisam mogao činiti zlo i praviti se da ne znam bolje. Znao sam točno što je dobro i kako se Ljubav živi i postao sam u potpunosti odgovoran za ono što činim.

Poput roditelja koji odgaja dijete svjestan da sve što sada u njega usadi ima dugoročne posljedice, sve što bi radio, radio sam sa pogledom u vječnost, pažljivo odmjeravajući svoje korake. Uvijek sam nastojao biti ispravan u skladu sa Istinom koju sam spoznao kako bi mogao postojano rasti dalje. 

Više nisam nikoga mogao okriviti za bilo što loše, sva odgovornost pala je na mene i svjesnost da moje odluke kreiraju sudbinu u mom životu postavile su me u najbolju moguću poziciju da se konstanto krećem prema gore. 

Pričat ćemo o ovome još drugom prilikom, do tada ti ostavljam ove mrvice za dalje.. 

Tvoj,

Frano

 

Mrvice za dalje.. 

 

Bertha Dudde, br. 7923, 19 Lipanj 1961

ZNANJE O BOŽJOJ VOLJI… ODGOVORNOST…


Ja vam govorim jer vi bi trebali poznavati Moju volju… Vama trebaju biti dane smjernice po kojima bi trebali živjeti vaš život sve dok živite na Zemlji… Stoga vi morate biti obaviješteni o Mojoj volji, i posljedice udovoljavanja ili ne udovoljavanja Mojoj volji vam također moraju biti objašnjene… vi morate znati što Ja očekujem od vas i zašto to očekujem. I onda bi vi trebali djelovati sukladno vašoj slobodnoj volji… to jest, vi ili prihvaćate Moju volju ili živite njoj protivno, ali onda također morate prihvatiti posljedice vaše pravilno ili pogrešno usmjerene volje. No vi ste slobodni donijeti vašu odluku… vi niste prisiljeni donijeti ovu ili onu odluku, živjeti vaš život na ovaj ili onaj način. Pa ipak, vi odlučujete vašu sudbinu u vječnosti i prema tome nosite veliku odgovornost. Da vam informacija o Mojoj volji nije bila predstavljena, vi isto tako ne bi mogli biti smatrani odgovornima ali bi teško dosegli cilj na Zemlji postizavanja vašeg izvornog savršenstva, kojeg ste bili izgubili budući su se vaša volja i aktivnost suprotstavili Mojoj volji, budući ste zanemarili Moju volju. Jer Moja volja nije ništa drugo nego zakon vječnog reda, to je Moja volja da bi vi trebali sebe integrirati u ovaj zakon, čiji temeljni princip je Ljubav… Ako vi dozvolite da se ovaj temeljni princip probije u vas onda ćete sebe prilagoditi Mojem vječnom zakonu reda, onda ćete ispuniti Moju volju, vi ćete svojevoljeno podrediti sebe Mojoj volji. Ako, međutim, vama nedostaje Ljubavi, onda ste vi izvan Mojeg zakona vječnog reda… onda ste vi također izvan kruga Mojeg strujanja Ljubavi, vi ste razdvojeni od Mene, vi ste nesavršeni, budući je Ljubav dio savršenstva, koju vi odbacujete kao što ste to jednom napravili kad ste otpali od Mene.

Na početku vašeg ljudskog utjelovljenja vi nemate znanja, i prema tome Ja Osobno vam dostavljam znanje o vašem odnosu sa Mnom i također da ste vi bili sagrješili protiv Mene, da vi niste bili ispunili Moju volju, da ste bili zanemarili Božanski princip Ljubavi i pri tom napustili vječni red. Iz ovog razloga Ja vas obavještavam o Mojoj volji i adresiram vas kroz Moju Riječ… iz ovog razloga Ja zahtijevam od vas da uđete u Moju volju, u vječni red, i govorim vam da živite život sukladno Mojoj volji… Ali Ja vas ne prisiljavam živjeti na ovaj način; Ja to ostavljam vašoj slobodnoj volji… Ali jednu stvar vam nastavljam propovijedati: Ljubav… jer sve zavisi o vašoj voljnosti da ljubite, čak vaše slaganje da ispunite Moju volju i da sebe podredite zakonu vječnog reda jedino zavisi o vašoj voljnosti da ljubite. Jer ono što činite kao rezultat Ljubavi vi činite neprisiljeno. Stoga ‘aktivnost Ljubavi’ jeste Moja volja o kojoj vas neprestano obavještavam… Aktivnost Ljubavi je zakon vječnog reda… aktivnost Ljubavi je staza za doseći cilj, jer aktivnost Ljubavi vam osigurava snagu da učinite što se potražuje kako bi sebe usavršili… I prema tome Ja vas neću nikada prestati obavještavati o Mojoj volji kroz Moju Riječ, Ja ću vam nastaviti propovijedati Ljubav i učiniti vas svjesnima o blagodatima života Ljubavi… Ja ću vas uvijek pokušati ohrabriti da sebe podredite zakonu vječnog reda, da zapalite Ljubav unutar vas samih i potpirite je u blistavi plamen… Moja Riječ će vas prosvijetliti u pogledu svrhe vašeg zemaljskog života, i Ja Osobno ću vas neprestano slijediti sa Mojom Ljubavlju tako da će vaša Ljubav za Mene biti zapaljena, i onda će princip Ljubavi odrediti cijelu vašu prirodu, vi ćete postići blistavo prosvjetljenje, tj. vi ćete shvatiti svrhu vašeg procesa preko Zemlje i cilj koji vam je postavljen… Ovo shvaćanje će vam dati veliku radost i vi ćete gorljivo stremiti ka savršenstvu… Jer jednom kada se Ljubav zapalila u vama, vi ćete se također ujediniti sa Mnom kroz Ljubav, i onda Me vi više nikada nećete željeti ostaviti, i Ja Sam ću vas držati sa Mojom Ljubavlju, Ja ću se stopiti sa vama pošto je to vaša vlastita slobodna volja i mi se nikada više nećemo razdvojiti, jer ući u Moj vječni red naznačava stvarati i biti aktivan sa Mnom i u Mojoj volji u skladu sa Božanskim principom Ljubavi i biti vječno sretan.

AMEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *