Jednom ćemo svi morati položiti račune

Dragi moj prijatelju, 

kao što si vjerojatno i sam primijetio, ljudsko srce je nevjerojatna stvar. Koliko god je sposobno za čudesne stvari, toliko u njemu i mraka i često se zamislim  što još leži unutra zakopano a ja nisam još ni spoznao.

Duša je poput mora, ponekad mirna, a ponekad okrutna i nemilosrdna. Ako ju poznaješ tek površno ona je lijepa, no kada podivlja i pokaže što je sve sposobna na obalu izbaci gomile smeća skrivenog u njezinoj dubini. 

Od kud to smeće u nama? Od kud te podivljale strasti koje nam promjene narav kada smo u nezgodnoj situaciji? Od kuda te osvetoljubive misli, taj poriv da budemo pravični? Zašto smo sami sebi toliko važni i nemamo prave ljubavi? 

Važni su odgovori na ta pitanja, važno je da znamo sa čime smo suočeni, zašto smo u takvom stanju u kojem toliko toga lošega iz nas izlazi. Sve naše misli i naši osjećaji svjedoče o nama kao o bićima koji su odvojena od Ljubavi, a biti odvojen od Ljubavi je jako zabrinjavajuće stanje, prema ovome što slijedi.

Recimo, u 1. Ivanovoj poslanici 3. poglavlje 10. stih govori da možemo vidjeti našu odvojenost od Boga i time pripadnost Njegovom Protivniku Sotoni po tome što nemamo ljubavi za sve ljude niti činimo ono što je ispravno pred Bogom, drugim riječima ne živimo život Ljubavi. 

10 Po ovom se raspoznaju djeca Božja i djeca đavolska: tko god ne čini pravde i tko ne ljubi brata, nije od Boga.

U poslanici ide i dalje i govori da su ljudi koji nemaju ljubavi za druge ljude zapravo duhovno mrtvi: 

14 Mi znamo da smo iz smrti prešli u život jer ljubimo braću; tko ne ljubi, ostaje u smrti.

A kako znamo da je Božja Ljubav živa u nama? Kaže Ivan u istom poglavlju poslanice da se Ljubav u nama vidi kada smo voljni dati sebe za druge, kao što je Isus bio voljan dati sebe za nas. Naravno, većina  nikada neće biti u situaciji da moraju dati svoj život za nekog drugog. Ovdje ‘dati svoj život’ podrazumijeva tvoju energiju, vrijeme i materijalna sredstva koja si spreman podijeliti sa svima koji su oko tebe u potrebi. 

16 Po ovom smo upoznali Ljubav: on je za nas položio život svoj. I mi smo dužni živote položiti za braću.

17 Tko ima dobra ovoga svijeta i vidi brata svoga u potrebi pa zatvori pred njim srce – kako ljubav Božja ostaje u njemu?

Ti stihovi nekako lako ukazuju na stanje ljudskog srca koje je toliko zatvoreno za mnoge a otvoreno tek za pojedince i zato je to  iznimno zabrinjavajuće i mi ne bi trebali olako preći preko poruke Evanđelja koja u suštini govori da je Isus dao svoj život zato da nas oslobodi od svega toga što je u nama što ne čini pravde, otpora što se opire Ljubavi  i da skine sa nas taj teret grijeha otpadništva od Boga koji svaka duša potrebuje. 

Prva stvar koju onda moramo napraviti jest biti iskreni sami prema sebi i na svijetlu onoga što je Bog rekao, dakle ogledajući se u ogledalu Njegove Riječi, sagledati svoju nutrinu,  priznati svoje grešno stanje i pokajati se. 

Primjerice, stih koji je mene razorio i prvi puta duboko zamislio govori o tome kako se čak i naše unutarnje, skrivene misli srca broje i jednoga dana ćemo i za njih morati položiti račune. Stih govori kako je grijeh protiv Ljubavi ako mi sa požudom gledamo na ženu, a ja ne da sam gledao sa požudom na žene, nego mi je to bilo u životu najnormalnije. Tek kada sam spoznao da to što sam činio nije ispravno, odnosno da je grijeh, meni su se oči otvorile. Ako sam to činio, što je loše, što je još loše a što svakodnevno  činim i za to ću morati snositi poslijedice? Počeo se javljati taj jedan jaki osjećaj odgovornosti.

Matej 5:28 A ja vam kažem: Tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu.

Nastavio sam čitati dalje i kako sam napredovao kroz Novi Zavjet, tako sam upoznavao kako Bog želi od nas ljudi da živimo i uvidio da je doslovno sve u meni naopako i da treba dubinski promijeniti – SVE! Vidiš, nije sve onako kako se čini na van. Bog gleda ispod površine i vidi naše dubine, naše skrivene misli i nakane srce, naše istinske motive. Pred njime nema skrivanja kao pred drugim ljudima, On vidi sve! Pred Njime ni naizgled dobro djelo ne može sakriti svoje pokvarene motive. 

Mi ćemo morati jednoga dana položiti račune pred Bogom za sve naše misli, sve osjećaje, sve riječi, djela i namjere, jer On nam je dao ovaj život kao priliku da učinimo pravu stvar i promijenimo sebe.  Naša pala priroda je ozbiljan problem koji za sobom vuče još ozbiljnije posljedice u vječnosti i upravo zato je ovaj život na Zemlji iznimno važna prilika, jer ako sa takvom dušom odemo u duhovni svijet i još k tome u otporu spram Božje Ljubavi, mi smo sebi priredili iznimno teško stanje. Svaki će čovjek morati biti odgovoran sam za sebe.

Jednoga dana, kada umremo u tijelu i probudimo se u stvarni život, otkrit će se sve naše skrivene misli i nakane srca i onda više neće biti licemjerja, pretvaranja, glume, maski i predstave. Biti ćemo mi, goli, onakvi kakvi jesmo i otkrit će se sve ono što je u nama loše. 

Moja molitva srca je da nitko u tom trenutku ne bude u  otporu spram Božje Ljubavi i ispružene ruke u Isusu Kristu. A još veća molitva je da mi to spoznamo još dok smo ovdje na Zemlji, jer onda ima vremena za promjenu, a kasnije će biti iznimno teško unaprijediti naše stanje.

Jednom mi je netko rekao da će on o tome razmišljati onda kad to bude, pa kako bude, bude. Nikada se ne bi usudio igrati na tu kartu, pogotovo što sada znam koliko se teško promijeniti i koliko snage treba čovjeku da donese prave odluke, a kamoli ako je u otporu prema Božanskoj Snazi dostupnoj preko žrtve na Križu i misli da mu ne treba Bog nego je sposoban sam za sve. Biti će to, na veliku žalost, jako bolno buđenje za mnoge ljude današnjice. 

Bog će, unatoč svojoj ogromnoj Ljubavi spram svakoga od nas, unatoč tome što je dao svog Sina za nas ljude da nas oslobodi od grijeha što smo napravili protiv Njega, dakle čiste i nezaslužene Milosti, morati udovoljiti našoj krivoj volji koja odbija Njegovu pomoć i želi se od njega udaljiti. On nas neće nikada odbaciti, već ćemo sami htjeti od Njega ostati odvojeni. 

Ako mislimo da ćemo tada možda htjeti izabrati drugačije kad nam se oči otvore, što nas onda zapravo priječi da taj izbor donesemo sada dok je još pravo vrijeme? 

U ljubavi, 

Frano

 

Mrvice za dalje..

Bertha Dudde, br. 7442, 31 Listopad 1959

OPROŠTENJE GRIJEHA KROZ ISUSA KRISTA…


Svi vi možete zadobiti Moje oproštenje vaših grijeha samo ako za tim iskreno žudite i zaputite se stazom do Mene u Isusu Kistu, Koji je umro na Križu za sve vaše grijehe (Izaija 53). Ja Sam do Križa nosio jedan ogroman teret grijeha, jer Ja Sam nosio grijehe cijele ljudske rase, prošle, sadašnje i buduće… On se sastojao od prvobitnog grijeha čovječanstva baš kao i svih grijeha koje je svaka pojedinačna osoba počinila na Zemlji… Ja Sam uzeo na Svoja ramena svu krivnju i hodao sa njom do Križa… I bez obzira koliko težak bio grijeh, Ja Sam ga uzeo na Sebe budući Sam vas želio iskupiti od vaše svake krivnje, Ja Sam želio obnoviti vašu čistoću srca koja vam jedina omogućuje iznova Mi pristupiti i dozvoljava vam gledati Me licem u lice.

Ja Sam vas želio očistiti od sve vaše krivnje, Ja Sam želio platiti pokoru za sve grijehe koji su vas pritiskali i držali vas neopozivo razdvojenima od Mene, budući Ja ne mogu Sebe ujediniti sa grijehom… Iz ovog razloga Ja Sam iskupio svu krivnju kroz Moj čin Spasenja ali Ja zahtjevam vlastitu volju svake osobe da postane iskupljen. Posljedično tome, svako ljudsko biće mora prepoznati njegovu krivnju grijeha, koja ga drži daleko udaljenim od Mene, i on Mi mora apelirati za oproštenje njegove krivnje… Jer bez njegove vlastite ispovijedi njegove krivnje i zamolbe za opraštanjem on neće priznati žrtvu na Križu od strane čovjeka Isusa i njegova krivnja grijeha ne može biti oproštena.

Otud vi morate željeti postati iskupljeni i sa ovom voljom doći k Meni u Isusu Kristu i apelirati Mi za vaše izbavljenje… Onda ćete biti oslobođeni od sve krivnje, od slabosti i ropstva u kojem vas je Moj protivnik držao tijekom jednog beskonačno dugog vremena… Vi ćete biti oslobođeni od tame, jer Kristovo svjetlo će vas osvijetliti, Ljubav će biti zapaljena u vama i rasplamsati se u blistavi plamen, jer onaj (Sotona) kojem nedostaje sve ljubavi više nema kontrolu nad vama, i Onaj Koji je Sama Ljubav (1 Ivanova 4:8, 16) je došao k vama i pušta da Njegovo svjetlo zasja u vašim srcima budući su ona postala čista, budući je Isus Krist okajao za grijeh i vaše je srce postalo ‘Božji hram’ (1 Korinćanima 3:16, 17; 2 Korinćanima 6:16) čim vi živite u Ljubavi… I jednom kada ste iskupljeni od sve krivnjekroz Isusa Krista, vi ćete također živjeti život Ljubavi sukladno Njegovoj volji i Ja se mogu nastaniti u vašim srcima, koja ste vi pripremili kao hram za Mene kroz vašu Ljubav…

Ali najprije ste vi morali neizbježno postići i primiti oproštenje vaših grijeha. Iskrena žudnja za time će također garantirati kompletno oproštenje, jer Isus Krist čuje svaki povik koji Mu se podiže iz srca opterećenog krivnjom… Ja vas čujem i radosno udovoljavam vašoj žudnji, Ja otklanjam vaš grijeh i privlačim vas k Mojem srcu, budući vi sada pripadate iskupljenima za koje Sam prolio Moju krv na Zemlji. Ja jedino potrebujem vaše priznavanje krivnje a to nije teško, jer svi vi znate da ste slaba i bijedna stvorenja koja i dalje žive u ropstvu i duhovnoj tami sve dok ne pronađu spasenje kroz Ljubav Isusa Krista, u Kojem Sam Ja utjelovio Sebe na Zemlji.

Isus, čovjek, je toliko ljubio bližnja ljudska bića da je On želio Sebe žrtvovati za grijehe svakog ljudskog bića, On je želio iskupiti grijehe kako bi iznova otvorio stazu do Oca, Koji je boravio u Njemu… Njegova je Ljubav bila tako velika da je On želio pomoći svakoj osobi da postigne blaženstvo, koje se može pronaći jedino sa Ocem… i Njegova Ljubav Ga je nagnala da uzme na Sebe najgorču patnju i umiranje kako bi okajao za grijeh koji je bio stvorio jedan nepremostivi jaz između Mene i bića i koji je najprije trebao biti premošćen, i to je bilo učinjeno od strane Isusa Krista kroz čin Spasenja i Njegovu neizmjernu Ljubav. On je uspostavio vezu između ljudske rase i Mene Osobno, On im je pomogao da dosegnu Oca i prolio Njegovu krv na Križu za sve grijehe tako da svi ljudi mogu postati blaženi…

Prema tome vi bi trebali iskreno žudjeti biti oslobođeni od vaše krivnje grijeha, prepoznati i priznati vašu krivnju, nisiti ju do Križa i zazvati Božanskog Iskupitelja Isusa Krista za oproštenje. I vi ćete biti sposobni ući u kraljevstvo svjetla u pročišćenom stanju kada je vaš život na Zemlji gotov… vi ćete hodati stazu sa Mnom, do Oca, koju je Isus Krist hodao ispred vas, koja je bila otvorena od strane Njegove Ljubavi i kojom se mora zaputiti svatko tko želi postati blaženo sretan.

AMEN

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *